Neživotné poistenie

Čo nestihne zariadiť šťastná náhoda alebo strážny anjel, zostane na vás. Kryte sa pred rizikami plynúcimi z nepredvídateľných udalostí a zabezpečte včas svoj majetok i seba. Doma, v práci, na cestách.

Spolupracujeme s mnohými renomovanými poisťovňami s bohatou tradíciou a širokou ponukou poistných programov. Sprostredkujeme vám poistenie presne na mieru.
 

Čo je neživotné poistenie

Do tejto skupiny patria všetky druhy poistenia, ktoré nespadajú do kategórie životného poistenia. Pomocou neživotného poistenia môžete poistiť svoj majetok, teda dom, auto či domácnosť, dohodnúť si však môžete aj poistenie zodpovednosti za škodu či úrazové poistenie.

Poistenie majetku

Do tejto skupiny patrí napríklad poistenie domácnosti, poistenie nehnuteľnosti, ale tiež napríklad havarijné poistenie alebo poistenie finančných strát. V prípade, že o svoj majetok prídete vplyvom neočakávaných udalostí (krádež, vandalizmus, katastrofa, výbuch a pod.), Znížia toto poistenie výdavky na obstaranie nového majetku.

Poistenie osôb

Okrem úrazového poistenia si môžete dojednať napríklad aj poistenie príjmov v čase pracovnej neschopnosti alebo cestovné poistenie. To kryje prípadné riziká spojené s úrazom či ochorením, stratou batožiny a ďalšie nepredpokladané udalosti, ktoré vás môžu prekvapiť na cestách.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Tento typ poistenia kryje riziká spojené so škodou, ktorú spôsobil poistený. Môže sa napríklad jednať o úraz či chorobu niekoho iného, zničenie nejaké veci, ale tiež sa toto poistenie vzťahuje na škody, za ktoré poistený zodpovedá podľa zákona. Do skupiny poistenie zodpovednosti patrí aj povinné ručenie.

Medzi ďalšie typy neživotného poistenia patrí napríklad poistenie právnej ochrany. Je vhodné pre klientov, ktorí obhajujú svoje záujmy v súdnom konaní. V takom prípade poistka kryje súdne poplatky, náklady na znalecké posudky, odmeny advokátov, prípadne ďalšie súdne náklady v prípade neúspešného súdneho sporu.

 

Buďte bez starostí

Nemôžete byť všade a myslieť na všetko. Stačí mať to správne poistenie. Radi vám o tom povieme viac. Ozvite sa, naši skúsení odborníci s vami preberú vašu aktuálnu situáciu a pomôžu vám poistenie vybrať a nastaviť.

 

Mohlo by vás zaujímať

icon-animated-coumime-2
Myslite zodpovedne a zabezpečte svoju rodinu a blízkych pre prípad neočakávaných životných udalostí. Nechajte si ušiť poistenie na mieru. Pomôžeme vám vybrať kvalitnú poisťovňu a nastaviť poistenie presne podľa vašich potrieb.
icon-animated-coumime-1
Najbezpečnejší a najobľúbenejší produkt na trhu. Ideálne pre tých z vás, ktorí uprednostňujú bezpečie a strednodobý sporiaci horizont s perspektívou výhodného úveru zo stavebného sporenia.
icon-animated-coumime-3
Vyhovuje vám dlhšia doba splatnosti a nižšia úroková sadzba? A kto ponúka najnižšie úroky? Naši špecialisti vám pomôžu nastaviť hypotéku presne podľa vašich možností. Priblížime vám vaše sny o novom bývaní.