22.02.2020
Zdieľať

Dobrovoľné poistenie študentov

 


Študent, ktorý chce mať nárok na dávky a poistenie v sociálnej poisťovni počas štúdia, sa musí stať dobrovoľným platcom.

Študenti nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne prihlasovacie, oznamovacie ani odvodové povinnosti a rovnako ani nemajú nárok na rôzne dávky z poisťovne, ktoré prislúchajú platiacim si poistencom. Avšak ak študent popri štúdiu začne vykonávať nejaký druh zárobkovej činnosti, vznikajú mu povinnosti aj voči Sociálnej poisťovni.

V prípade, že študent chce mať sociálne poistenie v období štúdia a následne neskôr využívať nárok na dávky zo Sociálnej poisťovne, môže sa prihlásiť na dobrovoľné poistenie. Podmienkou tohto typu poistenia je dosiahnutý vek minimálne 16 rokov a trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Tí študenti, ktorí sa rozhodnú pre dobrovoľné poistenie majú na výber z viacerých možností. Komplexný balík, ktorý obsahuje nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, balík dobrovoľného poistenia bez poistenia v nezamestnanosti, alebo samotné dobrovoľné dôchodkové poistenie.

Momentálne je dobrovoľne dôchodkovo poistených komplexným balíkom celkovo 1 849 osôb. Dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie má uzatvorené 2 550 poistencov a samostatne dobrovoľne dôchodkovo poistených je 2 054 poistencov. Tieto čísla zahŕňajú aj osoby, ktoré nie sú študentmi.

Ďalšie balíky môžu využiť len samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), a teda len tí študenti, ktorí majú status SZČO. Ide o samostatné dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti, ktoré má momentálne 6 658 poistencov vrátane študentov, a balík dobrovoľného dôchodkové poistenia a poistenia v nezamestnanosti, ktorý si dobrovoľne platí 57 poistencov.

Dobrovoľné poistenie vzniká odo dňa, kedy sa študent prihlásil na niektorý z druhov poistenia, a to najskôr od dňa podania prihlášky a zaniká dňom odhlásenia z týchto poistení, najskôr od dňa podania odhlášky. Dobrovoľné poistenie zaniká aj v prípade, že študent neuhradí poistné dva po sebe nasledujúce mesiace.

Prihlasovanie a odhlasovanie dobrovoľného poistenia v Sociálnej poisťovni sa vykonáva prostredníctvom registračného listu fyzickej osoby na pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska, pričom priloží vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby.


 

Mám záujem o služby

Prihláste sa k nášmu newsletteru a získate nové informácie zo sveta financií.