ZFP akadémia, a.s. - Spoločnosť ZFP akadémia, a.s. patrí k najväčším vzdelávacím a sprostredkovateľským spoločnostiam v oblasti financií na našom trhu.

Bola založená 1.1.2008 a prakticky pôsobí v oblasti finančného vzdelávania dospelých a na trhu sprostredkovania financií. Ideovo aj prakticky nadväzuje na spoločnosť Z F P, a.s. založenú manželmi Poliakovými v roku 2003 a ZFP s.r.o., org. zložka v roku 2000. Od počiatku svojej činnosti spoločnosť preškolila prostredníctvom vlastného unikátneho vzdelávacieho systému „Akademie ZFP“ na svojich vzdelávacich seminároch cez 225 tisíc občanov z Českej aj Slovenskej republiky.

Vzdelávacie semináre prebiehajú na území ČR v sieti vlastných školiacich zariadení v hoteloch AKADEMIE vo Velkých Bílovicích, Naháči u Chocerad, Hrubej Vode u Olomouce a v Seminárnom centre AKADEMIE v Ostrave. Na území Slovenskej republiky využívame služby partnerských hotelov v Bratislave, Humennom, Trnave, Žiline a v Liptovskom Mikuláši.

Vedenie spoločnosti

Jarmila Poliaková

Jarmila Poliaková

Podpredseda predstavenstva
Meno Meno

Bc. Zdeněk Koplík

Predseda predstavenstva
Bc. Miroslava Sojková

Bc. Miroslava Sojková

Člen predstavenstva

Dozorná rada

Meno Meno

Vladimír Poliak

Predseda dozornej rady
Jaroslav Palenčár

Jaroslav Palenčár

Podpredseda dozornej rady
Ing. Michal Krkoška

Ing. Michal Krkoška

Člen dozornej rady

Naša filozofia
„Vaše vzdelanie – váš kapitál“

Slogan, ktorý jednoznačne podtrháva filozofiu spoločnosti – byť finančne vzdelaný znamená mať kapitál. Kapitál v prenesenom i doslovnom význame predstavuje finančne zabezpečenú budúcnosť pre jedinca aj jeho blízkych. Použitím termínu „vzdelanie“ a predovšetkým jeho naplňovaním vďaka každodennej realizácii v praxi sa veľmi jasne definujeme a zároveň odlišujeme od iných spoločností so zameraním na finančný sektor.

23
Rokov skúseností
330000
Preškolených ľudí
28
Počet pobočiek
15
Profesionálnych ocenení

Akreditácia NBS

Registrácia samostatného finančného agenta na Slovensku. Spoločnosť ZFP akadémia, a.s. je registrovaná na základe rozhodnutia NBS v sektoroch registra NBS:

 

  • poistenia a zaistenia
  • kapitálového trhu
  • doplnkového dôchodkového sporenia
  • starobného dôchodkového sporenia

ZFP akadémia, a.s. je členom AFISP SR

ZFP akadémia, a.s., patrí medzi zakladajúcich členov Asociácie finančných sprostredkovateľov (AFISP). Hlavným cieľom AFISP je spolupráca so štátnou správou, ako regulátora trhu a spolupráca na tvorbe legislatívnych predpisov a noriem, týkajúcich sa finančného sprostredkovateľského trhu a pomoc pri vytváraní a rozvoji štandardného prostredia finančného trhu na Slovensku.